กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ครูกาญจนา โชควิเชียร และครูวีรกิตติ์ ชัยวินิต พานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
สอนศาสตร์ : สังคมศึกษา : ม.ปลาย : ศาสนาพาคนรู้ใจ
สอนศาสตร์ : ม.ต้น : สังคมศึกษา : นั่งทบทวน...กวนข้อสอบภูมิศาสตร์ 1
สอนศาสตร์ : ม.ต้น : สังคมศึกษา : นั่งทบทวน...กวนข้อสอบภูมิศาสตร์ 1
ติดต่อเรา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 261 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
อีเมล์ : suan.sks@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-330-1057
แฟกซ์ : 02-330-1057
Copyright © 2017 Nawamintrachinutit Suankularb Wittayalai Samutprakarn School
Implemented Website by orange internet marketing.