กลุ่มสาระภาษาไทย

กลุ่มสาระภาษาไทย ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้น บันนี้ได้ทำการส่งมอบดอกไม้จันทน์ไปยัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 โดยนาย วรากุลหงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ นายกฤษฎา ทองแย้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ ครูวรรณี กิตติอุดมเดช และ ครูศิริพร ขจรผล เป็นตัวแทนของโรงเรียนสายธรรมจันทร์ในการส่งมอบ โดยนายสมชาย รองเหลือกลุ่มสาระภาษาไทย ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้น บันนี้ได้ทำการส่งมอบดอกไม้จันทน์ไปยัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 โดยนาย วรากุลหงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ นายกฤษฎา ทองแย้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ ครูวรรณี กิตติอุดมเดช และ ครูศิริพร ขจรผล เป็นตัวแทนของโรงเรียนสายธรรมจันทร์ในการส่งมอบ โดยนายสมชาย รองเหลือ


การสะกดคำ
ภาษาไทย ม ต้น
สอนศาสตร์ : ม.ต้น : ภาษาไทย : ตะลุยข้อสอบม.ต้น 1

ภาษาไทย ม.6ติดต่อเรา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 261 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
อีเมล์ : suan.sks@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-330-1057
แฟกซ์ : 02-330-1057
Copyright © 2017 Nawamintrachinutit Suankularb Wittayalai Samutprakarn School
Implemented Website by orange internet marketing.