ว่าที่ร้อยตรีลมบล บุญมานะ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง คศ.3

นางอรุณี คำสุวรรณ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ตำแหน่ง คศ.3
ดร. ศุภกร สวนสมุทร
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ตำแหน่ง คศ.2


กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล


กลุ่มบริหารงานทั่วไปติดต่อเรา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 261 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
อีเมล์ : suan.sks@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-330-1057
แฟกซ์ : 02-330-1057
Copyright © 2017 Nawamintrachinutit Suankularb Wittayalai Samutprakarn School
Implemented Website by orange internet marketing.