ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one

ที่มา : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 04/12/2017 11:35 / โดย จันทิมา เจี้ยงรักษา / ดู 1 ครั้ง

ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one

ที่มา : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 04/12/2017 11:34 / โดย จันทิมา เจี้ยงรักษา / ดู 1 ครั้ง

สอบราคาซื้อลิฟต์โดยสาร

ที่มา : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 04/12/2017 11:34 / โดย จันทิมา เจี้ยงรักษา / ดู 1 ครั้ง

ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one

ที่มา : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 04/12/2017 11:33 / โดย จันทิมา เจี้ยงรักษา / ดู 1 ครั้ง

สอบราคาซื้อลิฟต์โดยสาร

ที่มา : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 04/12/2017 11:32 / โดย จันทิมา เจี้ยงรักษา / ดู 1 ครั้ง

สอบราคาซื้อลิฟต์โดยสาร

ที่มา : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 01/11/2017 23:39 / โดย จันทิมา เจี้ยงรักษา / ดู 1 ครั้ง

ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one

ที่มา : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 01/11/2017 23:37 / โดย จันทิมา เจี้ยงรักษา / ดู 1 ครั้ง

ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one

ที่มา : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 04/12/2017 11:35 / โดย จันทิมา เจี้ยงรักษา / ดู 1 ครั้ง

ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one

ที่มา : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 04/12/2017 11:34 / โดย จันทิมา เจี้ยงรักษา / ดู 1 ครั้ง

สอบราคาซื้อลิฟต์โดยสาร

ที่มา : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 04/12/2017 11:34 / โดย จันทิมา เจี้ยงรักษา / ดู 1 ครั้ง

ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one

ที่มา : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 04/12/2017 11:33 / โดย จันทิมา เจี้ยงรักษา / ดู 1 ครั้ง

สอบราคาซื้อลิฟต์โดยสาร

ที่มา : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 04/12/2017 11:32 / โดย จันทิมา เจี้ยงรักษา / ดู 1 ครั้ง

สอบราคาซื้อลิฟต์โดยสาร

ที่มา : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 01/11/2017 23:39 / โดย จันทิมา เจี้ยงรักษา / ดู 1 ครั้ง

ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one

ที่มา : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 01/11/2017 23:37 / โดย จันทิมา เจี้ยงรักษา / ดู 1 ครั้ง

ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one

ที่มา : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 04/12/2017 11:35 / โดย จันทิมา เจี้ยงรักษา / ดู 1 ครั้ง

ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one

ที่มา : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 04/12/2017 11:34 / โดย จันทิมา เจี้ยงรักษา / ดู 1 ครั้ง

สอบราคาซื้อลิฟต์โดยสาร

ที่มา : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 04/12/2017 11:34 / โดย จันทิมา เจี้ยงรักษา / ดู 1 ครั้ง

ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one

ที่มา : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 04/12/2017 11:33 / โดย จันทิมา เจี้ยงรักษา / ดู 1 ครั้ง

สอบราคาซื้อลิฟต์โดยสาร

ที่มา : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 04/12/2017 11:32 / โดย จันทิมา เจี้ยงรักษา / ดู 1 ครั้ง

สอบราคาซื้อลิฟต์โดยสาร

ที่มา : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 01/11/2017 23:39 / โดย จันทิมา เจี้ยงรักษา / ดู 1 ครั้ง

ติดต่อเรา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 261 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
อีเมล์ : suan.sks@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-330-1057
แฟกซ์ : 02-330-1057
Copyright © 2017 Nawamintrachinutit Suankularb Wittayalai Samutprakarn School
Implemented Website by orange internet marketing.