ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ ดนตรี ประจำปี พ.ศ. 2558 สพฐ

ที่มา : กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 11/01/2018 14:09 / โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ / ดู 85 ครั้ง

ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ (ประถม-มัธยม)

ที่มา : กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 11/01/2018 14:08 / โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ / ดู 62 ครั้ง

ห้องปฏิบัติการคณิตศาตร์ฯ

ที่มา : กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 11/01/2018 14:07 / โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ / ดู 65 ครั้ง

ครุภัณฑ์การงานอาชีพ

ที่มา :
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 11/01/2018 14:06 / โดย / ดู 62 ครั้ง

ครุภัณฑ์ดนตรี

ที่มา : กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 11/01/2018 14:05 / โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ / ดู 60 ครั้ง

ครุภัณฑ์ห้องสมุด

ที่มา : กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 11/01/2018 14:04 / โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ / ดู 63 ครั้ง

ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ ม.ต้น

ที่มา : กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 11/01/2018 14:04 / โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ / ดู 64 ครั้ง

ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

ที่มา :
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 11/01/2018 13:58 / โดย / ดู 64 ครั้ง

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 กระทรวงดิจิตอล

ที่มา : กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 11/01/2018 13:54 / โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ / ดู 60 ครั้ง

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๑ สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง

ที่มา :
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 11/01/2018 13:49 / โดย / ดู 66 ครั้ง

ติดต่อเรา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 261 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
อีเมล์ : suan.sks@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-330-1057
แฟกซ์ : 02-330-1057
Copyright © 2017 Nawamintrachinutit Suankularb Wittayalai Samutprakarn School
Implemented Website by orange internet marketing.