ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ

ที่มา : งานพัสดุและสินทรัพย์
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 28/02/2019 17:02 / โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ / ดู 37 ครั้ง

รายงานผลกำหนดราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบพิเศษ (พ.572)

ที่มา : กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 26/07/2018 16:11 / โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ / ดู 162 ครั้ง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่อง จ้างปรับปรุงห้องนักเรียนน้ำชาย-หญิง อาคาร 4 ชั้น 2 ถึงชั้น 5

ที่มา : กลุ่มบริการงบประมาณและบุคคล
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 17/05/2018 16:18 / โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ / ดู 192 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสอนภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างประเทศ

ที่มา : กลุ่มบริการงบประมาณและบุคคล
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 17/05/2018 16:17 / โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ / ดู 234 ครั้ง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่องจ้างปรับปรุงห้องเรียนศตวรรษที่ 21 สร้างเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ

ที่มา : กลุ่มบริการงบประมาณและบุคคล
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 17/05/2018 16:15 / โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ / ดู 196 ครั้ง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ที่มา : กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 04/05/2018 20:27 / โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ / ดู 230 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

ที่มา : กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 04/05/2018 18:45 / โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ / ดู 229 ครั้ง

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ ดนตรี ประจำปี พ.ศ. 2558 สพฐ

ที่มา : กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 11/01/2018 14:09 / โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ / ดู 299 ครั้ง

ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ (ประถม-มัธยม)

ที่มา : กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 11/01/2018 14:08 / โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ / ดู 295 ครั้ง

ห้องปฏิบัติการคณิตศาตร์ฯ

ที่มา : กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 11/01/2018 14:07 / โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ / ดู 416 ครั้ง

ครุภัณฑ์การงานอาชีพ

ที่มา :
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 11/01/2018 14:06 / โดย / ดู 278 ครั้ง

ครุภัณฑ์ดนตรี

ที่มา : กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 11/01/2018 14:05 / โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ / ดู 246 ครั้ง

ครุภัณฑ์ห้องสมุด

ที่มา : กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 11/01/2018 14:04 / โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ / ดู 302 ครั้ง

ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ ม.ต้น

ที่มา : กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 11/01/2018 14:04 / โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ / ดู 323 ครั้ง

ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

ที่มา :
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 11/01/2018 13:58 / โดย / ดู 262 ครั้ง

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 กระทรวงดิจิตอล

ที่มา : กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 11/01/2018 13:54 / โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ / ดู 280 ครั้ง

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๑ สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง

ที่มา :
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 11/01/2018 13:49 / โดย / ดู 297 ครั้ง

ติดต่อเรา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 261 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
อีเมล์ : suan.sks@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-330-1057
แฟกซ์ : 02-330-1057
Copyright © 2017 Nawamintrachinutit Suankularb Wittayalai Samutprakarn School
Implemented Website by orange internet marketing.