ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

00ขั้นตอน กระบวนการและแผนการขอซื้อขอจ้าง

ที่มา : กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 15/05/2019 10:02 / โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ / ดู 210 ครั้ง

01การจัดเอกสารขอซื้อขอจ้าง

ที่มา : กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 15/05/2019 10:01 / โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ / ดู 224 ครั้ง

02รายงานขอซื้อขอจ้างต่ำกว่า 100,000

ที่มา : กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 15/05/2019 10:00 / โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ / ดู 231 ครั้ง

03รายงานขอซื้อขอจ้างสูงกว่า 100,000

ที่มา : กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 15/05/2019 09:59 / โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ / ดู 214 ครั้ง

04รายงานขอซื้อขอจ้างสูงกว่า 500,000

ที่มา : กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 15/05/2019 09:58 / โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ / ดู 209 ครั้ง

05ตัวอย่างTORงานจัดซื้อ

ที่มา : กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 15/05/2019 09:56 / โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ / ดู 222 ครั้ง

06ตัวอย่างTORงานจัดจ้าง

ที่มา : กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 15/05/2019 09:54 / โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ / ดู 247 ครั้ง

07ใบเสนอราคา

ที่มา : กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 15/05/2019 09:53 / โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ / ดู 189 ครั้ง

08ใบเสนอราคา

ที่มา : กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 15/05/2019 09:52 / โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ / ดู 218 ครั้ง

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562

ที่มา : กลุ่มบริการงบประมาณและบุคคล
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 14/05/2019 11:50 / โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ / ดู 187 ครั้ง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2562ซื้อหนังสือเรียนประจำปี2562และจ้างเหมาบริการสอนภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างประเทศ2562

ที่มา : กลุ่มบริการงบประมาณและบุคคล
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 04/04/2019 12:56 / โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ / ดู 248 ครั้ง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่องเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

ที่มา : กลุ่มบริการงบประมาณและบุคคล
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 02/04/2019 13:01 / โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ / ดู 244 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ที่มา : กลุ่มบริการงบประมาณและบุคคล
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 28/03/2019 14:59 / โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ / ดู 258 ครั้ง

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง

ที่มา : กลุ่มบริการงบประมาณและบุคคล
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 26/03/2019 14:57 / โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ / ดู 253 ครั้ง

แบบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีการศึกษา2562

ที่มา : กลุ่มบริการงบประมาณและบุคคล
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 26/03/2019 14:55 / โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ / ดู 244 ครั้ง

แนวทางพิจารณาวัสดุ-ครุภัณฑ์2

ที่มา : กลุ่มบริการงบประมาณและบุคคล
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 26/03/2019 14:54 / โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ / ดู 220 ครั้ง

แนวทางพิจารณาวัสดุ-ครุภัณฑ์1

ที่มา : กลุ่มบริการงบประมาณและบุคคล
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 26/03/2019 14:54 / โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ / ดู 203 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ

ที่มา : งานพัสดุและสินทรัพย์
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 28/02/2019 17:02 / โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ / ดู 247 ครั้ง

รายงานผลกำหนดราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบพิเศษ (พ.572)

ที่มา : กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 26/07/2018 16:11 / โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ / ดู 375 ครั้ง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่อง จ้างปรับปรุงห้องนักเรียนน้ำชาย-หญิง อาคาร 4 ชั้น 2 ถึงชั้น 5

ที่มา : กลุ่มบริการงบประมาณและบุคคล
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 17/05/2018 16:18 / โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ / ดู 390 ครั้ง

ติดต่อเรา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 261 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
อีเมล์ : suan.sks@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-330-1057
แฟกซ์ : 02-330-1057
Copyright © 2017 Nawamintrachinutit Suankularb Wittayalai Samutprakarn School
Implemented Website by orange internet marketing.