พีธีทบทวนคำปฎิญาณสวนสนามลูกเสือ


ภาพบรรยากาศกิจกรรม

กิจกรรมลูกเสือไทย ดำเนินมาได้ตราบปัจจุบันก็ด้วยเยาวชน ของชาติ ยึดมั่น และหวงแหน ที่จะตั้งใจรักษา และดำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี และเกียรติยศของลูกเสือ


ติดต่อเรา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 261 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
อีเมล์ : suan.sks@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-330-1057
แฟกซ์ : 02-330-1057
Copyright © 2017 Nawamintrachinutit Suankularb Wittayalai Samutprakarn School
Implemented Website by orange internet marketing.