ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน

ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๖ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานจำนวน ๑ อัตรา ตามรายละเอียดดังเเนบ

ไฟล์ PDF : https://drive.google.com/open?id=1QbzqeJxym3oxVrL8JCLlvVBG8agxNPGH
ติดต่อเรา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 261 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
อีเมล์ : suan.sks@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-330-1057
แฟกซ์ : 02-330-1057
Copyright © 2017 Nawamintrachinutit Suankularb Wittayalai Samutprakarn School
Implemented Website by orange internet marketing.