ขอแจ้งรายชื่อนักเรียน (บัญชีสำรอง) ม.4

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ขอแจ้งรายชื่อนักเรียน (บัญชีสำรอง) เพิ่มตามแผนการเรียนที่แจ้ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

[ดาวน์โหลด ไฟล์.pdf]

https://drive.google.com/open?id=1QlJwPpvCPQEAMapphIj9LFEwFpaabkaO
ติดต่อเรา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 261 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
อีเมล์ : suan.sks@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-330-1057
แฟกซ์ : 02-330-1057
Copyright © 2017 Nawamintrachinutit Suankularb Wittayalai Samutprakarn School
Implemented Website by orange internet marketing.