ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4

ตามที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ได้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 บัดนี้โรงเรียนได้ดำเนินการสอบและประมวลผลการสอบเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกให้ทราบทั่วกัน ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

[ดาวน์โหลด ไฟล์.pdf]

https://drive.google.com/open?id=1fXHxHZuEOORdl_FGuVS266p2tyxnWQzU
ติดต่อเรา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 261 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
อีเมล์ : suan.sks@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-330-1057
แฟกซ์ : 02-330-1057
Copyright © 2017 Nawamintrachinutit Suankularb Wittayalai Samutprakarn School
Implemented Website by orange internet marketing.