เรียนผู้อำนวยการมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ(เอ เอฟ เอส ประเทศไทย) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เลื่อนวันสอบสัมภาษณ์

เรียนผู้อำนวยการมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ(เอ เอฟ เอส ประเทศไทย) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เลื่อนวันสอบสัมภาษณ์
ติดต่อเรา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 261 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
อีเมล์ : suan.sks@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-330-1057
แฟกซ์ : 02-330-1057
Copyright © 2017 Nawamintrachinutit Suankularb Wittayalai Samutprakarn School
Implemented Website by orange internet marketing.