ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลห้องเรียนพิเศษ ม.1
2018-03-26 22:28:24
อ่านต่อ

2018-03-26 22:49:21
อ่านต่อ

2018-03-26 22:41:58
อ่านต่อ

2018-03-26 22:17:51
อ่านต่อ

2018-03-26 22:16:52
อ่านต่อ

2018-03-26 22:17:29
อ่านต่อ

2018-06-06 12:27:02
อ่านต่อ

2018-06-06 12:25:00
อ่านต่อ

2018-06-06 12:21:01
อ่านต่อ

ขอความอนุเคราะห์ครูร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียน


2018-06-25 10:23:18
อ่านต่อ

เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดวมุทรปราการทุกโรง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เลื่อนวันสอบสัมภาษณ์


2018-06-25 10:39:23
อ่านต่อ

เรียนผู้อำนวยการมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ(เอ เอฟ เอส ประเทศไทย) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เลื่อนวันสอบสัมภาษณ์


2018-06-25 10:43:55
อ่านต่อ


2018-07-08 15:10:49
อ่านต่อ


ติดต่อเรา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 261 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
อีเมล์ : suan.sks@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-330-1057
แฟกซ์ : 02-330-1057
Copyright © 2017 Nawamintrachinutit Suankularb Wittayalai Samutprakarn School
Implemented Website by orange internet marketing.