ข่าวประชาสัมพันธ์

วันต่อต้านยาเสพติด 21 มิถุนายน ขอเชิญชวน... ประกวดคำขวัญต้านภัยยาเสพติด
อ่านต่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ วิทย์ติดดาว...
อ่านต่อ
ดอกไม้จันทร์แทนดอกไม้ใจ พับดอกไม้จันทร์ถวายพ่อ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
อ่านต่อ
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนร่วมงาน และร่วมเป็นเจ้าภาพ บรรพชาสามเณรหมู่ 89 รูป เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติื พระบรมราชินีนาก ในรัชกาลที่ 9
อ่านต่อ
ร้อนมณีกานต์ ขับขานคำกลอนสุนทรภู่ ขอเชิญ...ร่วมชมการแสดง และสืบสานมรดกทางภาษาไทยเนื่องใน "วันสุนทรภู่"
อ่านต่อ


ติดต่อเรา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหราบวิทยาลัย สมุทรปราการ 261 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 อีเมล์ suan.sks@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-330–1986–76
แฟกซ์ : 02-330–1058
Copyright © 2017 Nawamintrachinutit Suankularb Wittayalai Samutprakarn School
Implemented Website by orange internet marketing.