ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครครูผู้สอนวิชาเอกภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
2018-06-06 12:27:02
อ่านต่อ

ขอความอนุเคราะห์ครูร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียน


2018-06-25 10:23:18
อ่านต่อ

เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดวมุทรปราการทุกโรง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เลื่อนวันสอบสัมภาษณ์


2018-06-25 10:39:23
อ่านต่อ

เรียนผู้อำนวยการมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ(เอ เอฟ เอส ประเทศไทย) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เลื่อนวันสอบสัมภาษณ์


2018-06-25 10:43:55
อ่านต่อ


2018-07-08 15:10:49
อ่านต่อ

 

 

 

Click Link : https://drive.google.com/file/d/1ed66-UDss5bSmzybFlB7IkzPBg16KZYr/view?usp=sharing


สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ 
ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์  2562 เป็นต้นไป

 

 

Click Link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfexN6gj0fcwpavMJbbP1VzbXBJg9xvcYgMOyCqWQ5Yfpn0EA/viewform?usp=sf_link

 

 


2019-02-15 17:51:28
อ่านต่อ


ติดต่อเรา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 261 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
อีเมล์ : suan.sks@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-330-1057
แฟกซ์ : 02-330-1057
Copyright © 2017 Nawamintrachinutit Suankularb Wittayalai Samutprakarn School
Implemented Website by orange internet marketing.