เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่อง จ้างปรับปรุงห้องนักเรียนน้ำชาย-หญิง อาคาร 4 ชั้น 2 ถึงชั้น 5


ติดต่อเรา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 261 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
อีเมล์ : suan.sks@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-330-1057
แฟกซ์ : 02-330-1057
Copyright © 2017 Nawamintrachinutit Suankularb Wittayalai Samutprakarn School
Implemented Website by orange internet marketing.