ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครงาน21

ที่มา : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
สถานะ: หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 04/12/2017 13:21 / โดย รับสมัครงาน21 / ดู ครั้ง

รับสมัครงาน20

ที่มา : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
สถานะ: หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 04/12/2017 13:21 / โดย รับสมัครงาน20 / ดู ครั้ง

รับสมัครงาน19

ที่มา : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
สถานะ: หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 04/12/2017 13:20 / โดย รับสมัครงาน19 / ดู ครั้ง

รับสมัครงาน11

ที่มา : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
สถานะ: หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 04/12/2017 13:20 / โดย รับสมัครงาน11 / ดู ครั้ง

รับสมัครงาน12

ที่มา : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
สถานะ: หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 04/12/2017 13:19 / โดย รับสมัครงาน12 / ดู ครั้ง

รับสมัครงาน11

ที่มา : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
สถานะ: หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 04/12/2017 13:19 / โดย รับสมัครงาน11 / ดู ครั้ง

รับสมัครงาน10

ที่มา : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
สถานะ: หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 04/12/2017 13:19 / โดย รับสมัครงาน10 / ดู ครั้ง

รับสมัครงาน9

ที่มา : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
สถานะ: หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 04/12/2017 13:19 / โดย รับสมัครงาน9 / ดู ครั้ง

รับสมัครงาน7

ที่มา : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
สถานะ: หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 04/12/2017 13:19 / โดย รับสมัครงาน7 / ดู ครั้ง

รับสมัครงาน6

ที่มา : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
สถานะ: หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 04/12/2017 13:18 / โดย รับสมัครงาน6 / ดู ครั้ง

รับสมัครงาน5

ที่มา : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
สถานะ: หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 04/12/2017 13:18 / โดย รับสมัครงาน5 / ดู ครั้ง

รับสมัครงาน4

ที่มา : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
สถานะ: หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 04/12/2017 13:17 / โดย รับสมัครงาน4 / ดู ครั้ง

รับสมัครงาน3

ที่มา : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
สถานะ: หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 04/12/2017 13:17 / โดย รับสมัครงาน3 / ดู ครั้ง

รับสมัครงาน2

ที่มา : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
สถานะ: หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 04/12/2017 13:17 / โดย รับสมัครงาน2 / ดู ครั้ง

รับสมัครงาน1

ที่มา : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
สถานะ: หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 04/12/2017 13:17 / โดย รับสมัครงาน1 / ดู ครั้ง

รับสมัคครนักการ3

ที่มา : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
สถานะ: หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 21/11/2017 14:10 / โดย ลิน / ดู ครั้ง

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

ที่มา : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
สถานะ: หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 18/11/2017 11:50 / โดย จันทิมา เจี้ยงรักษา / ดู ครั้ง

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

ที่มา : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
สถานะ: หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 18/11/2017 11:50 / โดย จันทิมา เจี้ยงรักษา / ดู ครั้ง

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ที่มา : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
สถานะ: หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 18/11/2017 11:50 / โดย จันทิมา เจี้ยงรักษา / ดู ครั้ง

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง

ที่มา : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
สถานะ: หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 18/11/2017 11:49 / โดย จันทิมา เจี้ยงรักษา / ดู ครั้ง

ติดต่อเรา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 261 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
อีเมล์ : suan.sks@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-330-1057
แฟกซ์ : 02-330-1057
Copyright © 2017 Nawamintrachinutit Suankularb Wittayalai Samutprakarn School
Implemented Website by orange internet marketing.