นายบรรหาร เอี่ยมสอาด
Mr. Banharn Iamsasad
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประชาสัมพันธ์

ร้อนมณีกานต์ ขับขานคำกลอนสุนทรภู่

ร้อนมณีกานต์ ขับขานคำกลอนสุนทรภู่ ขอเชิญ...ร่วมชมการแสดง และสืบสานมรดกทางภาษาไทยเนื่องใน "วันสุนทรภู่"
อ่านต่อ

ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนร่วมงาน และร่วมเป็นเจ้าภาพ บรรพชาสามเณรหมู่ 89 รูป

ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนร่วมงาน และร่วมเป็นเจ้าภาพ บรรพชาสามเณรหมู่ 89 รูป เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติื พระบรมราชินีนาก ในรัชกาลที่ 9
อ่านต่อ
กิจกรรมเด่น
ขอเชิญร่วมนิทรรศการ “น้อมใจรักด้วยภักดี มหาบรมราชินี ศรีแห่งแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2560
สวนสมุทรฯกระชิบ จดหมายข่าวประจำเดือน มิถุนายน ฉบับที่ 11 และก็มาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด


ติดต่อเรา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหราบวิทยาลัย สมุทรปราการ 261 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 อีเมล์ suan.sks@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-330–1986–76
แฟกซ์ : 02-330–1058
Copyright © 2017 Nawamintrachinutit Suankularb Wittayalai Samutprakarn School
Implemented Website by orange internet marketing.