ภาพกิจกรรม
การนิเทศ ติดตาม การดำเรนินงานของสถานศึกษา
ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา งานหลักสูตรสถานศึกษาเเละการจัดการเรียนการสอน สาระการเรียนรู้เทคโนโลยี
โพสเมื่อ : 13 เม.ย. 2563,15:32   อ่าน 639 ครั้ง