นางอรวรรณ ฝอดสูงเนิน
หัวหน้าพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)
ตำแหน่ง คศ.2
นายสนิท ไทยพิรัด
ตำแหน่ง ครู
นางสาวศศินา ช่อเพชร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นายสรวิชญ์ พรหมคง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยติดต่อเรา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 261 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
อีเมล์ : suan.sks@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-330-1057
แฟกซ์ : 02-330-1057
Copyright © 2017 Nawamintrachinutit Suankularb Wittayalai Samutprakarn School
Implemented Website by orange internet marketing.