นางจิตจา เผ่าสามมุข
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
นางสาววีรวรรณ พานทอง
ตำแหน่ง ครู
นายอังกูร อาจหาญวงศ์
ตำแหน่ง ครู
นายพงศธร บุญเขียว
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นายอารักษ์ แจ้งเอี่ยม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาววาสนา สุดหนองบัว
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นายณภัทร สุภาพ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นายชัชกร โยธาทิพย์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นายจักรพันธ์ เลิศตละวนิชา
พนักงานราชการ
ปริยาภรณ์ ทาปลัด
ครูอัตราจ้างติดต่อเรา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 261 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
อีเมล์ : suan.sks@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-330-1057
แฟกซ์ : 02-330-1057
Copyright © 2017 Nawamintrachinutit Suankularb Wittayalai Samutprakarn School
Implemented Website by orange internet marketing.