นายวรนันท์ ทิพยรัตน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพละศึกษา
ตำแหน่ง คศ.2
นางจิตจา เผ่าสามมุข
ตำแหน่ง ครู
นางสาววีรวรรณ พานทอง
ตำแหน่ง ครู
นายอังกูร อาจหาญวงศ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นายพงศธร บุญเขียว
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นายจักรพันธ์ เลิศตละวนิชา
ตำแหน่ง พนักงานราชการติดต่อเรา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 261 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
อีเมล์ : suan.sks@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-330-1057
แฟกซ์ : 02-330-1057
Copyright © 2017 Nawamintrachinutit Suankularb Wittayalai Samutprakarn School
Implemented Website by orange internet marketing.