นายวรนันท์ ทิพยรัตน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพละศึกษา
ตำแหน่ง คศ.2
นางจิตจา เผ่าสามมุข
ครู
นางสาววีรวรรณ พานทอง
ครู
นายอังกูร อาจหาญวงศ์
ครูผู้ช่วย
นายพงศธร บุญเขียว
ครูผู้ช่วย
นายอารักษ์ แจ้งเอี่ยม
ครูผู้ช่วย
นางสาววาสนา สุดหนองบัว
ครูผู้ช่วย
นายจักรพันธ์ เลิศตละวนิชา
พนักงานราชการ
ปริยาภรณ์ ทาปลัด
ครูอัตราจ้างติดต่อเรา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 261 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
อีเมล์ : suan.sks@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-330-1057
แฟกซ์ : 02-330-1057
Copyright © 2017 Nawamintrachinutit Suankularb Wittayalai Samutprakarn School
Implemented Website by orange internet marketing.