ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
    โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ​ สวนกุหลาบวิทยาลัย​ สมุทรปราการ
                  จำนวนนักเรียน​ ปีการศึกษา​  2562
                        ณ​ วันที่​ 10​ มิถุนายน​  ​2562
          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​  1​   จำนวน​   561  คน​ 
          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​  2​  จำนวน​   503  คน
          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​  3​  จำนวน​   488  คน
          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​  4​  จำนวน​   411​   คน
          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​  5​  จำนวน​   360  คน
          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​  6​  จำนวน​   332  คน

                          รวมทั้งสิ้น​  2,655  คน