โครงสร้างการบริหารงาน กลุ่มงานวิชาการ
นายบรรหาร เอี่ยมสอาด
รองผู้อำนวยการ
นางอรุณี คำสุวรรณ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางพฤกษา รื่นเริง
ตำแหน่ง ครู
นางวรรณี เรืองแจ้ง
ตำแหน่ง ครู

 


ติดต่อเรา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 261 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
อีเมล์ : suan.sks@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-330-1057
แฟกซ์ : 02-330-1057
Copyright © 2017 Nawamintrachinutit Suankularb Wittayalai Samutprakarn School
Implemented Website by orange internet marketing.